Diabetische voet

Een van de meest vervelende complicaties van diabetes, waar ook nog eens veel patiënten mee te maken krijgen, is de diabetische voet. In Nederland krijgt een kwart van alle mensen met diabetes te maken met een diabetische voet. Hiervan krijgt ongeveer vijftien procent een ulcus (diabetische wond), wat in vier procent van alle gevallen leidt tot een amputatie. Na deze amputatie overlijdt meer dan zeventig procent binnen vijf jaar. Een complicatie van de diabetische voet is de Charcotvoet. Aan deze ernstig misvormde voet is een apart onderdeel gewijd (zie ‘Charcotvoet’).
In veel gevallen wordt deze behandeling ook door de ziektekostenverzekering gedekt.

Hoe herken ik diabetes?

Diabetes is niet altijd makkelijk te herkennen, maar de volgende symptomen kunnen duiden op diabetes. Ga altijd naar de huisarts wanneer u last hebt van een of meerdere van onderstaande klachten:

  • Veel dorst hebben
  • Vaak moeten plassen
  • Een droge mond hebben
  • Heel moe voelen
  • Last hebben van oogontsteking of wazig zien