Zorgverzekering

Eigen bijdrage voor diabetische voetzorg

De pedicurebehandeling voor diabetespatiënten wordt uit de basisverzekering vergoed bij een zorgprofiel 2 of hoger. Uit de basisverzekering wordt echter alleen medisch noodzakelijk zorg vergoed en daarmee ziet de pedicurebehandeling er anders uit dan u voorheen gewend was. U kunt uiteraard nog steeds de volledige pedicurebehandeling krijgen, maar dan vraagt de pedicure een bijdrage voor de verzorgende delen van de behandeling. Deze verzorgende delen kunnen bestaan uit het knippen van nagels die geen risico vormen op wonden en noodzakelijk zorg.

Indicatie Classificatie Zorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement) Simms 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit Simms 1

1

geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit Simms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie Simms 1

2

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken Simms 1
Verlies PS in combinatie met PAV Simms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2

3

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2
Inactieve Charcot Simms 2 of 3

4

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatie Simms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Overige indicaties Ziekenhuiszorg

Reuma

Patiënten met reuma kunnen vaak de kosten van de pedicurebehandeling declareren bij uw zorgverzekeraar. Belangrijk om te weten welke soort reuma u heeft en daar een doorverwijzing van de behandelend arts heeft.

 U kunt bij uw verzekeraar navragen of u ook valt onder deze vergoeding.

Voor een actueel overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar kunt u terecht op de website van ProCERT.

CVA (hersenbloeding)

Mocht u een hersenbloeding hebben gehad, dan bestaat er de mogelijkheid tot vergoeding. U dient dit bij uw zorgverzekeraar na te vragen of dit ook voor u geldt.